แซมไวท์ใต้ธงสยาม
แซมไวท์ใต้ธงสยาม
แซมไวท์ ใต้ธงสยาม เป็นบันทึกประวัติศาสตร์การติดต่อระหว่างไทยกับต่างชาติ สมัยพุทธศตวรรษที่ 23 ขณะนั้นเป็นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พวกฝรั่งต่างชาติโดยเฉพาะพ่อค้าพานิชและหมอสอนศาสนา ได้พากันเข้ามาตั้งห้างค้าขายและสร้างโบสถ์ติดไม้กางเขน เผยแพร่ศาสนากันเป็นการใหญ่ สมเด็จพระนารายณ์เป็นกษัตริย์ที่เล็งเห็นการณ์ไกล ทรงสำนึกถึงประโยชน์ที่บ้านเมือง จะได้จากฝรั่งพวกนี้ เป็นต้นว่า วิชาความรู้ต่างๆ ความเจริญทางการค้าขาย การเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรป
not rated ฿350.00 หยิบใส่ตะกร้า