fbpx
  • พรรณ์มหา” ผ้าและสิ่งถักทอในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • สมเด็จ
  • ภูมิปัญญา
  • STUDIO PANMAHA • KHON KAEN

สีธรรมชาติ จากพืชให้สี

สีของผ้าหมักโคลนที่ได้จากพืชพันธุ์ที่กล่ … Continued

Share Button

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนอง … Continued

Share Button

HISTORICAL OF THE LEGEND OF THAI COTTON DYED IN BARK

HISTORICAL OF THE LEGEND OF THAI COTTON … Continued

Share Button

โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสาน” พุทธศักราช ๒๕๖๑

โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทา … Continued

Share Button

เลือกผ้ารับไหว้ ง่ายๆ สไตล์ “พรรณ์มหา”

  พิธีรับไหว้ คือ เป็นการแสดงออกถึง … Continued

Share Button

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินการชำระเงินค่าสินค้า ท่านสามา … Continued

Share Button

ข้อตกลงและเงี่อนไข

ข้อตกลงและเงี่อนไขการซื้อสินค้าจาก &#822 … Continued

Share Button

ติดต่อ “พรรณ์มหา”

    ท่านสามารถติดต่อ “พร … Continued

Share Button

นโยบายการคืนสินค้า “พรรณ์มหา”

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน เป้าหมาย … Continued

Share Button
1 2 3 4