เอาฮูปเอาฮอย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

เอาฮูปเอาฮอย

พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูก ของพี่น้องชาวผู้ไท เป็นการทำนาย และให้ขวัญกำลังใจ ในการทำนาในฤดูฝนที่จะมาถึง ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน มักนิยมจัดทำกันในเดือน ๕ ของทุกปี พร้อมบุญผะเหวต บทสวดเอาฮูปเอาฮอย พูดถึงแต่ในเรื่องเพศ กิจกรรมการร่วมเพศของชายหญิง พูดอีกในหนึ่งก็คือ ความรื่นเริงของชาวผู้ไทในสมัยก่อน

เหยาเอาฮูปเอาฮอย มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน ๒ วัน วันแรกจะเป็นการฝังฮูปฝังฮอย ก่อน แล้ววันรุ่งขึ้น ผู้สมมุติเป็นนายพราน ก็จะพา “หมา” มาเอาฮูปหาฮอยที่ฝังไว้ หมอเหยา จะทำหน้าที่เหยา โดยมีผู้ช่วย (แล้ง) ทำพิธี มีหมอปี่หมอแคน มาช่วยในการสร้างความสนุก/สื่อวิญญาน ช่วยขับกล่อม

*เป็นที่น่าสังเกตุว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้ ในทุกกิจกรรมของชาวผู้ไท คือ “เหล้าสาโท” ที่อยู่ในบั้งทิง (อุปกรณ์ใส่เหล้า ที่ทำด้วยไม้ไผ่), เหล้าไหอุ

วัฒนธรรมผู้ไทอยู่กับเหล้าไห มานับร้อยปี เป็นการสร้างความสนุกสนานของชาวบ้าน ก่อนที่จะลงมือทำงานหนัก ในฤดูกาลเพาะปลูกจะมาถึง

เป็นที่น่าห่วงต่อไปอีกว่า “เหยา”  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอด สืบเชื้อสายมา และเป็นชาวผู้ไทเท่านั้น ถึงจะทำพิธีกรรมนี้ได้ หากไม่มีผู้สืบ ก็จะไม่มีเหยาอีกต่อไป เหมือนอย่างที่หลายๆ ชุมชนของผู้ไทประสบมา

“ฮูป” หมายถึงรูปที่แกะสลักเป็นอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิง โดยของเพศชายจะทำมาจากไม้สบู่ดำ ส่วนของเพศหญิงทำมาจากหน่อกล้วย นำมามัดรวมกันแล้วนำไปฝัง ในวันแรก จึงเรียกว่า “ฝังฮูปฝังฮอย”

“ฮอย” คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เป็นร่องรอยของฮูปที่นำไปฝัง พวกผีป่าจะนอนทับฮูปไว้ ส่วนที่เป็นหมอฮูปและหมาจะช่วยกันค้นหาฮูปนั้น

 

PMH_2411

PMH_2412

PMH_2414

PMH_2416

PMH_2418

PMH_2419

PMH_2420

PMH_2422

PMH_2424

PMH_2425

PMH_2429

PMH_2432

PMH_2434

PMH_2435

 

 

* ติดตาม  ความสำคัญของเหล้าไห ในบทต่อไปครับ

Share Button