“พรรณ์มหา” ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ ชาวผู้ไทยหนองสูง

DSC_9026-2048

 

“พรรณ์มหา” เป็น แบรนด์สินค้า ที่รวบรวมสินค้าจากพี่น้อง เพื่อนสมาชิก ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และระแวกใกล้เคียง

เราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับ ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน โดยมุ่งให้ความสำคัญของการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งนี้เราให้ความสำคัญ ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน ท่านวางใจได้เลยว่า..

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท่านสั่งซื้อจาก “พรรณ์มหา” เป็นสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน การันตีจากรางวัล สินค้าโอทอป ๕ ดาว

หากไม่ได้รับความสะดวกในการบริการสั่งซื้อสินค้า
โปรดแจ้ง 086 818 3838 น้าอ่างครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line@ : @panmaha
https://www.facebook.com/cottonnature/
www.panmahanaga.com
หรือโทรด่วน 086 8183838

สินค้า จัดส่งเวลา ๑๑.๓๐ น. ของทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันอังคาร

*** แจ้งโอนชำระค่าสินค้า หลังเวลา ๐๙.๓๐ น. สามารถส่งสินค้า ได้วันถัดไปครับ

Share Button