• พรรณ์มหา” ผ้าและสิ่งถักทอในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • สมเด็จ
  • ภูมิปัญญา
  • STUDIO PANMAHA • KHON KAEN

“พรรณ์มหา” ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ ชาวผู้ไทยหนองสูง

  “พรรณ์มหา” เป็น แบรนด์สินค้า ที่ร … Continued

Share Button

ผ้าพระบฏ

ผ้าพระบฏ หมายถึง ผืนผ้าที่เขียนภาพพระพุท … Continued

Share Button

ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ ของขวัญพรีเมี่ยมสำหรับคนพิเศษ

      ผ้าหมักโคลนย้อมสีธร … Continued

Share Button

พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

  โบราณวัตถุที่มีอายุมากว่า 1,300 ป … Continued

Share Button

ส่วนลด 10 %

“ความตั้งใจ และเอาใจใส่ ในแต่ละวิน … Continued

Share Button

สีธรรมชาติ จากพืชให้สี

สีของผ้าหมักโคลนที่ได้จากพืชพันธุ์ที่กล่ … Continued

Share Button

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผ้าหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติ 100% บ้านหนอง … Continued

Share Button

HISTORICAL OF THE LEGEND OF THAI COTTON DYED IN BARK

HISTORICAL OF THE LEGEND OF THAI COTTON … Continued

Share Button

โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสาน” พุทธศักราช ๒๕๖๑

โครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “มรดกทา … Continued

Share Button

เลือกผ้ารับไหว้ ง่ายๆ สไตล์ “พรรณ์มหา”

  พิธีรับไหว้ คือ เป็นการแสดงออกถึง … Continued

Share Button
1 2 3